Annapurna Devi Archintunamma Song lyrics in Telugu

అన్నపూర్ణ దేవి అర్చింతునమ్మా నా మనవి ఆలించి నను బ్రూవుమమ్మా విశ్వాఇఖ నాధుడే విచేయునంత నీ ఇంటి ముంగిత్త నిలుచుండు నంత న తనువు నౌతల్లి నీ …

Read more

Harivarasanam lyrics in Telugu

శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్పశరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్పహరివారసనం విశ్వమోహనంహరిదాధీశ్వరం ఆరాధ్యపాదుకంఅఱివిమర్దనం నిత్యనర్తనంహరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయేశరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్పశరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం …

Read more